Společnost F.P.S. ARCO provádí tažené železobetonové konstrukce s použitím technologie posuvného bednění.

     Společnost dále provádí speciální betonové monolitické konstrukce, jako např. ostění ventilačních šachet, šachty a nádrže pro čistírny odpadních vod, apod.. Konstrukce provádíme technologií taženého i překládaného bednění.

Provádíme:

- betonáž dříků monolitických komínů,

- betonová popílková sila a sila energosádrovce,

- betonové monolitické konstrukce čističek odpadních vod (vyhnívací šachty, bazény),

- ostění ventilačních šachet,


- pilíře mostů.