Součástí výrobního programu společnosti F.P.S. ARCO je provádění nových vyzdívek i oprav všech typů tepelných agregátů, včetně revizí, vypracování posudků či projektové dokumentace. Samozřejmostí je i poradenská činnost.

Provádíme:

 - vyzdívky ze všech druhů žárovzdorných materiálů,  včetně vláknitých,

 - dusání z žárobetonů a spec. dusacích hmot,

 - torkretové nástřiky, u všech typů tepelných agregátů, např.: 

- elektrárenské a teplárenské kotle,

- hutní pece,

- strojírenské pece,

- tovární kotle a ostatní  pece,

- sklářské pece,

- pece na výrobu stavebních  hmot a keramiky,

- chemické pece a zařízení, spalovací pece,

- zařízení na výrobu a ú­pravy plynu.